Cwlwm Busnes

Caerdydd a'r Cylch

Cysylltwch â ni drwy lenwi'r ffurflen ar–lein isod

Manylion Cyswllt:

Eich Neges:

Ei haelodau sy’n rhedeg Cwlwm Busnes Caerdydd. Mae'r Pwyllgor Llywio yn gyfrifol am y gweithgareddau Cwlwm Busnes a'r aelodau yw:

Osian Bowyer, Cynulliad Cenedlaethol Cymru
(Cadeirydd ac Ysgrifennydd Aelodaeth)

Geraint Hampson-Jones, Brewin Dolphin
(Dirprwy Gadeirydd a Trefnydd y Cinio Blynyddol)

Catrin Taylor, Amgueddfa Cymru
(Trefnydd Digwyddiadau a Chyhoeddusrwydd)

Gareth Davies, Arfon Financial
(Trysorydd)

David Boobier, Cwmni Cyfreithwyr Dolmans (Aelod)

Meurig Phillips, AMG Wealth Solutions (Aelod)

Owen John Darwin Gray (Aelod)

Leah Rhydderch Watkins and Gunn (Aelod)

Hefyd gallwch danfon ebost at [email protected], neu ymuno â ni ar LinkedIn neu ar Twitter.