Cwlwm Busnes

Caerdydd a'r Cylch

Amdanom Ni

Lansiwyd Cwlwm Busnes Caerdydd ym mis Mawrth 1993 yng Nghastell Caerdydd. Fe'i disgrifiwyd ar y pryd fel fforwm newydd ar gyfer Cymry Gymraeg ym myd busnes Caerdydd a'r cylch.

Ffurfiwyd y Cwlwm gan Vyvyan Davies o grwp dylunio PTP, Dafydd Hampson-Jones o’r Broceriaid Stoc Celit Henderson Crosthwaite a Ceri Preece o’r Cyfreithwyr Hugh James Jones a Jenkins, a’i nod oedd codi proffil y iaith Gymraeg ym myd busnes De Ddwyrain Cymru.

Daeth y cymhelliad dros sefydlu Cwlwm Busnes oddi wrth Menter a Busnes ond roedd hefyd yn ymateb i’r galw mawr oddi wrth wyr a gwragedd busnes yr ardal am gyfle i gwrdd a’i gilydd.

“Fe rydd Cwlwm Busnes gyfle i'r Cymry Cymraeg ym myd busnes leisio barn ar faterion a fydd yn effeithio arnynt.”

Dafydd Hampson-Jones, 1993

Erbyn 1998, roedd gan y Cwlwm aelodaeth o dros 200 o bobl. Os oes gennychi chi ddiddordeb i fynychu digwyddiadau Cwlwm Busnes Caerdydd, cysylltwch â ni.