Cwlwm Busnes

Caerdydd a'r Cylch

Os oes diddordeb gennych ym myd busnes, ymunwch â Chwlwm Busnes Caerdydd. Mae bod yn aelod o’r Cwlwm yn gyfle i rwydweithio gydag eraill a chlywed gan siaradwyr sydd wedi llwyddo ym myd busnes, rheiny sydd wedi profi heriau’r hinsawdd economaidd sydd ohoni ac unigolion sy’n arwain trafodaethau ynglŷn â materion cyfredol.

Mae ein haelodau’n gynrychiolaeth eang o Gymry Cymraeg y brifddinas. Croesewir aelodau unigol ac mae telerau arbennig ar gyfer aelodaeth gorfforaethol i gwmnïau.

Mae’r dâl aelodaeth yn cynnwys mynediad i’r gyfres o ddigwyddiadau drwy gydol y flwyddyn a chyfleoedd i rwydweithio gydag eraill o’r sector fusnes Cymreig.

Fel aelod fe fyddwch chi'n derbyn ebyst rheolaidd gyda'r newyddion diweddaraf ynglyn a'n rhaglen digwyddiadau.

“Mae Cwlwm Busnes yn rhoi'r cyfle i mi drafod busnes a rhwydweithio drwy gyfrwng y Gymraeg a felly yn fodd i hybu'r busnes i gynulleidfa ehangach.”

Nerys Howel
Ymgynghoriaeth Bwyd Howel

“Pwy a'm gwaredo rhag Cwlwm? Dwi di bod yn aelod ers y dechrau. Mae'n gyfle i gymdeithasu yn y Gymraeg yn ogsytal a rhwydweithio busnes effeithiol. Dwi dal yn aelod, hyd yn oed nawr, tra mod i'n gweithio rhan amser.”

Wyn Jones
Aelod o Gwlwm Busnes Caerdydd

Ymaelodi

Dewis Math o Aelodaeth

Unigol — £25 y flwyddyn

Corfforaethol — £75 y flwyddyn (hyd at 4 aelod)

Corfforaethol — £150 y flwyddyn (hyd at 9 aelod)