Cwlwm Busnes

Caerdydd a'r Cylch

Polisi Preifatrwydd

Mae'r polisi yma'n cyfeirio at unrhyw wybodaeth yr ydych yn ei ddarparu wrth ddefnyddio'n gwefan neu wrth gysylltu gyda ni drwy ebost neu ffôn.

Byddwn ni ond yn casglu gwybodaeth sydd yn angenrheidiol pan fo angen i ni wneud. Gall yr wybodaeth yma gynnwys:

  • Eich enw
  • Eich ebost, cyfeiriad a rhif ffôn
  • Unrhyw anghenion arbennig

Mae'n debygol y byddwn ni'n defnyddio'r wybodaeth yma i ddarparu gwasanaeth cwsmeriaid da, ac anfon gwybodaeth atoch ynglŷn ￿39;n newyddion a'n digwyddiadau.

Ni fyddwn yn rhannu eich gwybodaeth cyswllt a phersonol gydag unrhyw gorff neu fudiad arall.

Os oes gennych unrhyw gwestiynau am yr wybodaeth yma, neu am i ni wirio, newid neu ddileu gwybodaeth, cysylltwch â ni.