Cwlwm Busnes

Caerdydd a'r Cylch

Mae Cwlwm Busnes Caerdydd yn rhoi cyfle i bobl busnes Caerdydd a'r cyffiniau — o bob sector — i gwrdd, rhwydweithio a thrafod materion yn ymwneud â busnes trwy gyfrwng y Gymraeg.

Mae'r Cwlwm yn trefnu cyfres o ddigwyddiadau drwy gydol y flwyddyn ym mhrifddinas Cymru. Dewch i drafod y datblygiadau diweddaraf mewn busnes a chreu cysylltiadau newydd drwy fynychu ein sgyrsiau gan bobl busnes llwyddiannus o Gymru, cinio blynyddol a digwyddiadau rhwydweithio. Cynhelir y digwyddiadau fel arfer rhwng mis Medi a mis Mehefin.

Mae croeso i unrhywun o fyd busnes Cymraeg y brifddinas a'r cyffiniau ymuno â Chwlwm Busnes Caerdydd.

“Mae apel y Cwlwm yn unigryw – does dim fforwm arall o'i math. Mae'n gyfle i bobl busnes a phroffesiynnol sy'n byw neu'n gweithio yng Nghaerdydd a'r cyffiniau i gwrdd a'i gilydd mewn awyrgylch anffurfiol a chyfeillgar. Rydyn ni'n annog trafodaethau am faterion busnes a'r byd proffesiynnol trwy gyfrwng yr iaith Gymraeg.”

David Boobier
Cadeirydd Cwlwm Busnes Caerdydd

Edrych Ymlaen 2016/2017

24 Tachwedd 2016

Trafodaeth Banel: Economi Greadigol
6 ar gyfer 6.30pm yn Chapter, Heol y Farchnad, Treganna
cofrestru ymlaen llaw

Ionawr/Chwefror 2017

Brecwast Rhwydweithio
manylion i'w gadarnhau

Cysylltwch â ni i gofrestru ar gyfer un o'r digwyddiadau uchod.

Aelodaeth

Os oes diddordeb gennych ym myd busnes, ymunwch â Chwlwm Busnes Caerdydd. Mae ein haelodau’n gynrychiolaeth eang o Gymry Cymraeg y brifddinas.

 
 

Cadw Mewn Cysylltiad

I dderbyn yr wybodaeth ddiweddaraf am ein digwyddiadau, ymunwch â ni ar LinkedIn neu dilynwch ni ar Twitter — defnyddiwch #cwlwm wrth drydaru.