Cwlwm Busnes

Caerdydd a'r Cylch

Neges i gofio am Yr Athro Martin Rhisiart, ein Is-Gadeirydd a chyn Gadeirydd Cwlwm Busnes Caerdydd:

“Roedd Yr Athro. Martin Rhisiart yn ffrind arbennig, yn gefnogwr diffuant ac yn genhadwr angerddol dros Gwlwm Busnes Caerdydd. Rhoddodd o’i amser er mwyn cefnogi’r Gymraeg a busnesau oedd yn gweithio trwy gyfrwng y Gymraeg yng Nghaerdydd a thu hwnt.

“Gyda phrofiad helaeth o weithio gyda byd busnes yng Nghymru, ac arbenigedd mewn Strategaeth ac Arloesedd, fe fu’n cynghori’r Llywodraeth ar ddyfodol yr economi a’r dinas ranbarthau. Roedd yn wyneb cyfarwydd ar gyfryngau Cymru, ac yn ddewis poblogaidd fel Cadeirydd y Cwlwm (2014–2016) ymysg ein haelodau, ac fel aelod o’r pwyllgor cyn hynny.

“Bydd colled enfawr ar ei ôl, a hoffwn estyn pob cydymdeimlad i’w wraig a’i deulu.”


 

Mae croeso i unrhywun o fyd busnes Cymraeg y brifddinas a'r cyffiniau ymuno â Chwlwm Busnes Caerdydd.

“Mae apel y Cwlwm yn unigryw – does dim fforwm arall o'i math. Mae'n gyfle i bobl busnes a phroffesiynnol sy'n byw neu'n gweithio yng Nghaerdydd a'r cyffiniau i gwrdd a'i gilydd mewn awyrgylch anffurfiol a chyfeillgar. Rydyn ni'n annog trafodaethau am faterion busnes a'r byd proffesiynnol trwy gyfrwng yr iaith Gymraeg.”

David Boobier
Cadeirydd Cwlwm Busnes Caerdydd

PWYSIG!

Wedi Canslo Noson Clonc a Choctels, 29 Mehefin

Gyda ymddiheuriadau, rydym wedi cymryd y penderfyniad i ganslo ein digwyddiad Clonc a Choctels ar nos Iau, 29 Mehefin oherwydd amgylchiadau annisgwyl.

Bydd digwyddiadau Cwlwm Busnes Caerdydd yn ail-ddechrau ym mis Medi.

 
 

Cadw Mewn Cysylltiad

I dderbyn yr wybodaeth ddiweddaraf am ein digwyddiadau, ymunwch â ni ar LinkedIn neu dilynwch ni ar Twitter — defnyddiwch #cwlwm wrth drydaru.